Home Vrije radio Doelstelling

Welkom

Welkom bij de Stichting Vrije Radio Nederland (SVRN).
De stichting is in het leven geroepen om "Vrije Radio" in Nederland
(en daarbuiten)
te stimuleren en onder de aandacht te brengen.

AVG Privacy verklaring

De reden dat de Stichting Vrije Radio Nederland opgericht is, is dat er nog steeds behoefte bestaat aan een gevoel van vrijheid op de radio. Iets dat een zeldzaamheid lijkt te zijn geworden.

De initiatiefnemers hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan bij diverse stations. Na avonturen bij Radio 192 (sommigen) en later Radio Mi Amigo 192 hebben ze de koppen bij elkaar gestoken en besloten tot het oprichten van de Stichting Vrije Radio Nederland (SVRN). De SVRN beschikt dus over veel kennis op het gebied van (vrije) radio en alles wat daarmee samenhangt.

Radio Extra Gold dat vanuit de SVRN wordt geëxploiteerd, is een (internet) radiostation waarbij de hang naar vrije radio centraal staat. Er zijn natuurlijk wel kaders aangegeven waarbinnen de medewerkers hun radioprogramma's maken, maar op veel gebieden is men vrij. Zo draait dit station niet met voorgekauwde playlists en is er naast de grote hits van toen ook ruimte voor de "ooh ja" platen die je bijna was vergeten. De muziek die je nergens nog hoort, hoor je dus wel bij Radio Extra Gold. Vrijheid blijheid, want vrije radio is de normaalste zaak van de wereld als het aan de SVRN ligt.

Wie aan vrije radio denkt, komt al snel bij de radio van weleer terecht.
Toen Nederland in 1960 te maken kreeg met "vrije radio" in de vorm van Radio Veronica, was dit een cultuurshock voor de gevestigde orde.

Tot dat moment was men gewend aan radio die door de één of andere stroming werd gevoed. Hoorde je de KRO, dan wist je dat je een Katholiek programma kreeg terwijl je bij de VARA juist radioprogramma's voor de zogeheten arbeiders voorgeschoteld kreeg. Niet gek dat met name uit de publieke omroepzuilen de meeste bezwaren te horen waren tegen de manier van radio zoals die door Radio Veronica werd gemaakt.

Radio Veronica werd gestart om commerciële radio af te dwingen. Vanaf een schip dat net buiten de territoriale wateren lag, was het (op dat moment) niet illegaal om daaraan medewerking te verlenen, dus de overheid stond met lege handen en lange tijd deed men ook niets van betekenis. Men had simpelweg geen antwoord op deze "bedreiging" van buitenaf.

Pas toen in 1964 TV Noordzee gestart werd vanaf het REM eiland, kwam er wat beweging in de politiek.
Al snel werd hier een einde aan gemaakt.
Ondanks het verbieden van TV Noordzee kon Radio Veronica bliven uitzenden.

Als antwoord op het succes van 'de luis in de pels' werd Hilversum 3 gestart. Op die manier zou men die "piraten" wel klein krijgen.

Het gevolg was: een nieuwe publieke zender erbij en een toenemende luisterschare voor Veronica.

Inmiddels was het voorbeeld van Radio Veronica niet onopgemerkt gebleven want voor de Britse kust kwamen ook steeds meer zendschepen te liggen. De Britse regering verbood in augustus 1967 de steeds succesvollere zeezenders. Alleen Radio Caroline negeerde het verbod en ging nog een tijdje door, maar moest na enige tijd toch stoppen vanwege geldgebrek.

Toen op 31 augustus 1974 Radio Veronica en Noordzee het zwijgen werd opgelegd, leek het gedaan met vrije en commerciële radio in Nederland. De politiek dacht dat luisteraars nu waren aangewezen op Hilversum 3 dat nog steeds volgens de bekende zuilen (hokjesgeest) werkte. Maandag AVRO dag, TROS donderdag etc.

In 1974 was Radio Mi Amigo inmiddels ook voor de Nederlandse kust begonnen met haar uitzendingen vanaf de MV Mi Amigo van Radio Caroline. Dit station ging door na het in werking treden van het verdrag van Straatsburg. Het schip werd verplaatst naar de Britse kust waar het tot oktober 1978 bleef uitzenden.

Nog steeds was men niet van die zeezenders verlost. Inmiddels was de macht van de zeezenders wel wat beperkter geworden. Medewerking aan een zender vanaf zee was strafbaar. Hierdoor werd ook de bevoorrading van zendschepen moeilijker.

De luisteraars bleven wel luisteren naar radio vanaf de Noordzee. Hilversum 3 voldeed dus nog steeds niet aan de eisen van het grote publiek, die op de versnipperde,- en dagelijks anders klinkende zender duidelijk nog steeds niet vonden wat ze zochten; namelijk goede popradio!

Toen in oktober 1978 Radio Mi Amigo moest stoppen, zal de politiek wellicht gedacht hebben hiervan verlost te zijn.
In 1979 begon de Nederlandse Caroline vanaf de MV Mi Amigo en ook Mi Amigo zelf werd weer tot leven gewekt.
Hoe het met beide stations is afgelopen moge duidelijk zijn.

Vanaf 1980 dacht men in Europa dan eindelijk zeezender vrij te zijn.

Toch niet... want de honger naar vrije radio bleef knagen!

In Nederland waren inmiddels vele (FM) piraten actief en ook in België werd er onder het motto "De Vrije Radio's" aardig op los gedraaid.

In augustus 1983 kreeg Europa weer een vrij radiostation in de vorm van Radio Caroline dat voor de Britse kust haar uitzendingen verzorgde vanaf de Ross Revenge. In 1984 kwam The Communicator ernaast liggen vanwaar Laser 558 uit ging zenden en eind 1984 startte Radio Monique 963 vanaf The Ross Revenge.

Alsof de jaren 60 en 70 weer even waren teruggekeerd, luisterden weer velen naar de zeezenders. Tot 1990 heeft Caroline het nog volgehouden met als Nederlandse partner Radio Monique, dat later Radio 558 en Radio 819 ging heten.

De jaren '80 kenmerkten zich vooral als periode van landpiraten. Veel stations met nog veel meer luisteraars die allemaal op zoek waren naar een stukje vrijheid.
Vrijheid waar ieder mens aan hangt. In alle opzichten is de mens altijd al op zoek geweest naar vrijheid. Niet zo vreemd dus dat veel mensen op het gebied van radio ook de vrijheid zoeken. Inmiddels kun je via ether, satelliet, kabel en internet genoeg radiostations vinden. Commerciële Radio is net zo gewoon geworden als het doen van je dagelijkse boodschappen.

Waar men destijds met vrije radio op had gehoopt is er wat dat betreft wel maar inhoudelijk is het niet wat veel mensen ervan verwacht hadden.

De "Gewone" radio is vervallen tot een "ordinaire" melkkoe waarbij de luisteraar door de commercie als marketingmiddel wordt beschouwd en in feite niet meer serieus wordt genomen. Eenheidsworst is wat men nu voorgeschoteld krijgt. De meeste stations hebben gemiddeld slechts 750 platen in de database staan.

De Stichting Vrije Radio is er voor hen die zich niet meer in het huidige radiolandschap herkennen.

Door het starten en in stand houden van Radio Extra Gold hoopt de Stichting Vrije Radio Nederland aan een (beperkte) groep mensen een alternatief te kunnen bieden met een stukje vrije radio. Ook de database met platen bij Radio Extra Gold bevat meer dan 600.000 titels.

Radio Extra Gold wil zich hiermee graag onderscheiden van de stations die aan muzikale verschraling (bezuiniging) doen.
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Vrije Radio Nederland.

© 2010-2024 HMM Productions (Webdesign)