Home Vrije radio Doelstelling

Welkom

Welkom bij de Stichting Vrije Radio Nederland (SVRN).
De stichting is in het leven geroepen om "Vrije Radio" in Nederland
(en daarbuiten)
te stimuleren en onder de aandacht te brengen.

AVG Privacy verklaring

Het doel van De Stichting Vrije Radio Nederland (SVRN) is ondermeer het promoten van vrije radio in Nederland en eventueel daarbuiten.

Vanuit de stichting wordt een continu radioprogramma verzorgd met als doel om radiomakers de kans te geven hun talenten te uiten en in te zetten voor dit station. Dit radiostation is Radio Extra Gold dat momenteel via internet haar uitzendingen verzorgt.

De vrijwillige medewerkers vullen zendtijd binnen de kaders die door het bestuur van SVRN worden aangegeven.
Het bestuur neemt adviezen van de medewerkers mee in haar besluitvorming.

SVRN zal zich onthouden van enige illegale activiteit. Dit houdt in dat SVRN zich nooit zal bezighouden met etherpiraterij of op andere wijze buitenwettelijke activiteiten zal ontplooien.

Naast het in stand houden van het radioprogramma van Radio Extra Gold stelt de stichting zich ook ten doel om de vrije radiocultuur elders te ondersteunen.

De stichting stelt zich beschikbaar als platform voor derden in de vorm van het leveren van content (radioprogramma's) en facilitaire diensten.

SVRN werkt zonder winstoogmerk. Giften, sponsorgelden e.d. zullen slechts worden aangewend om de stichting en haar activiteiten te financieren.
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Vrije Radio Nederland.

© 2010-2024 HMM Productions (Webdesign)